Företaget ägs till 70 % av Grupo SSG i Spanien som är ett av Europas största privata företag med specialisering inom akut- och transportambulans service.

De övriga 30 % innehas i lika delar av Karlsviken Holding AB, Kronohage Invest AB och Ebrick AB.