SLL upphandling av ambulanssjukvård.

 

2018-02-21

Stockholms Läns Landsting väljer att behålla nuvarande ambulansentreprenörer och vi är mycket förvånande att SLL diskvalificerar SSG Ambulans i Sverige AB för att vi inte visat att vi genom inlämnat åtagande från ägarbolaget haft en omsättning om lägst 70 miljoner det senaste räkenskapsåret.

Grupo SSG omsätter cirka 1 miljard SEK och de bevis som vi delgivit SLL för denna omsättning, anser vi vidimerar omsättningskravet. Vi överväger därför att låta domstol avgöra om SLL’s diskvalificering är i linje med upphandlingslagens krav.