Dyr ambulansupphandling för SLL:s skattebetalare.

Högsta Förvaltningsrätten har den 20 juni 2018 beslutat att fastställa Kammarrättens avgörande att inte meddela SSG Ambulans i Sverige AB överprövning i målet om Stockholm Läns Landstings ambulansupphandling tidigare i år. Med detta beslut skapades prejudikat i Sverige att moderbolag utan egen omsättning, inte kan garantera den ekonomiska ställningen i en offentlig upphandling. Detta gäller trots att moderbolaget redovisar en konsoliderad omsättning från alla de dotterbolag som ingår i dess koncern.

Andra aspekter på Högsta Förvaltningsrättens beslut är att SLL:s skattebetalare nu kommer att få betala mer än en halv miljard kronor mer än om SSG inte diskvalificerats. Ett pris som det förefaller att SLL valde att betala för att bevara den befintliga utföraren Samariten Ambulans AB, som annars hade fått lämna all ambulansverksamhet i Stockholm. I sammanhanget är det dock viktigt att förtydliga att även om ambulansupphandlingen blev dyrare än nödvändigt, så blev det ändå billigare än om verksamheten hade överförts i egen regi.

I samband med en hearing om upphandlingen den 27 februari 2017 berättade SSL:s representant Britt Stålhandske för SSG:s VD Kenneth Kronohage att SLL gärna såg att någon ny internationell ambulansentreprenör kom in i Stockholm. Kenneth, som har tillgång till ett stort internationellt nätverk av verksamheter, kontaktade då flera stora och välrenommerade företag för att höra om det fanns intresse att vara med och bjuda. Slutligen valde Grupo SSG som är Europas näst största internationella ambulansföretag att vara med i upphandlingen.

Hur det sedan kunde ta en sådan fullständig tvärvändning är svårt att förstå. Det har säkerligen komplicerat beslutet när det visade sig att en utförare som varit med i mer än 25 år hade helt fått upphöra med sin ambulansverksamhet. Kanske har denna situation lett till att känslor eller till och med grumliga bindningar blivit involverade på ett otillbörligt vis? 

                                                                                                                                                           

— SLL lyckades med sin juridiska spetsfundighet att diskvalificera oss och en av medarbetarna involverad i upphandlingen berättade för mig att det fanns delade uppfattningar om att diskvalificera, men slutligen vann förvaltningens önskan om att bevara de befintliga utförarna, trots de ekonomiska implikationerna, säger Kenneth Kronohage.  

För de spanska ägarna är både själva domen och det kostsamma utfallet för skattebetalarna, svårt att förstå i ett EU-perspektiv. EU:s så kallade gemensamma marknad skall vara på lika villkor och den offentliga upphandlingen skall utföras så att den tillgodoser skattebetalarnas ekonomiska intressen.

Privat utförd ambulanssjukvård i Sverige har de senaste tio åren mer än halverats med följder som väsentliga kostnadsökningar och allvarliga kvalitetsbrister som inte kommer i ljuset för att det numera är offentliga utförare som orsakar dem. Trots allt har SSG ändå valt att stanna kvar i Sverige. Detta för att framförallt se om det kommande valet kan komma att förändra det fientliga klimatet mot det privata vårdutföraret i allmänhet och mot den privat utförda ambulansverksamheten i synnerhet.

 

Vid ytterligare frågor kontakta:

 

 

 

 

 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
073-373 2970

Utvärdering av anbudet med SSG’s priser.
Högsta Förvaltningsrättens dom