Danska socialdemokrater vill ha mer konkurrens inom ambulansverksamheten.

Det behövs mer konkurrens inom ambulansverksamheten. Falck sitter idag på cirka 70–80 procent av de danska regionernas ambulansverksamhet.

När i det närmaste monopolliknande förhållanden råder, finns det en risk att priserna är för höga, och det vill vi naturligtvis undvika, säger vice ordförande i danska regionerna, Ulla Astman (S).

I en omfattande rapport under ledning av Socialdemokraten Ulla Astman konstateras behovet av att det i framtiden finns flera aktörer som kan bjuda när regionerna på nytt upphandlar inom ambulansområdet. Om konkurrensen stärks kan regionerna förmodligen spara 5–10% av de nästan 2 miljarder DKK regionerna använder för ambulansverksamhet.

En professionell arbetsgrupp som inrättats av regionerna föreslår nu hur konkurrensen kan ökas. Det finns 18 rekommendationer för vad regionerna kan göra i framtiden.

- Regionerna har idag ett bra förhållande med Falck. Men för att få mer värde för pengarna, finns det ett behov av en sund konkurrens. På detta området ger rapporten många intressanta förslag på vad regionerna själva kan göra för att få det att hända. Det gäller till exempel förslaget att regionerna själva utför en del av ambulansuppgifterna, säger Ulla Astman.

De 18 rekommendationerna för de fem regionerna inkluderar behovet av att utbilda mer ambulanspersonal. Samtidigt, se till att relevanta yrkesgrupper - t.ex. sjuksköterskor - inte utesluts från att arbeta i ambulanser i framtiden. På så sätt kan fler ambulansföretag lättare hitta personal och därmed erbjuda konkurrenskraftiga bud.

Dessutom föreslås bättre tillgång till infrastruktur som ambulansstationer, flexibel serviceleverans och en förbättrad marknadsdialog med potentiella utförare.

https://www.regioner.dk/services/nyheder/2018/oktober/brug-for-mere-konkurrence-paa-ambulancedrift-18-forslag-til-regionerne