Fakta om Grupo SSG:

SSG grundades år 2000 i Spanien och är idag Europas näst största gränsöverskridande leverantör av ambulans- och sjukvårdstransporter.
SSG’s erfarenhet, kundengagemang, samordning och stordriftsfördelar ger en klar kostnadseffektivitet för kunder, antingen de är i den offentliga sektorn eller i den privata industrin.
SSG har en av de största ambulansflottorna i Europa med 1 500 fordon och en personalstyrka på cirka 2 500 anställda. Omsättningen är förväntad att bli mer än 100 miljoner euro år 2018.
År 2014 startade SSG sin första internationella expansion i Portugal och i början av 2016 lanserades SSG i Peru. År 2017 förvärvade SSG, UK Specialist Ambulance Service Ltd och RescueRent AB, vilket gett gruppen plattformar för vidare växt i Storbritannien och Sverige. I Storbritannien har SSG idag 200 ambulanser i daglig drift.
SSG är en av de största utbildarna av ambulanspersonal i Spanien och i början av år 2018 lanserade SSG sin första Ambulans Akademi i Storbritannien.

Mer information om Grupo SSG finns här.

Länk till SSG Global web finns här: